Eerder hebben we het auditproces voor landbouwers uitgelegd. Maar ben je bijvoorbeeld een producent van fruitsappen en wil je gedeeltelijk biofruitsappen gaan verwerken, dan is onderstaande blog voor jou.

Het stappenplan liever luisteren? Start dan podcast aflevering 9.

Het informatiepakket als startpunt

Wanneer je als bedrijf de keuze maakt om te starten als biologisch bedrijf, is de eerste stap heel simpel: je neemt contact op met TÜV NORD Integra om het informatiepakket aan te vragen. Dat kan telefonisch of via de website. Het informatiepakket bevat alle informatie die nodig is voor de start van de bioproductie. Naast praktische informatie, vind je ook welke vereisten er nodig zijn om biologisch te verwerken. Dit moet in orde zijn voordat de eerste controle plaatsvindt.

 

Procedures bij het starten van bioactiviteiten

Zo moeten de bioactiviteiten volledig geformuleerd zijn. Denk aan het bovengenoemde voorbeeld met fruitsappen: er moet een systeem zijn dat ervoor zorgt dat biologische producten niet vermengd worden met conventionele producten. Er is dus een duidelijk onderscheid nodig in het proces tussen de twee verschillende producten. Dat is de basis om bio te kunnen waarborgen.


Daarnaast moet er een risicoanalyse opgesteld worden die de biokwaliteit garandeert. Op basis van de risicoanalyse worden er procedures opgesteld, zoals een ontvangstprocedure, een scheidingsprocedure, een reinigingsprocedure en een procedure waarin staat wat er moet gebeuren in het geval dat er twijfel is over de biokwaliteit van ontvangen producten. Alle verantwoordelijkheden van het bedrijf komen hierin dus aan bod.

 

Meer uitleg over de verschillende procedures is terug te vinden in het uitgebreide informatiepakket van TÜV NORD Integra.

 

Aanmelden bij TÜV NORD Integra en de Vlaamse overheid

Terwijl de activiteiten en procedures in orde worden gemaakt, kan ondertussen het aanmeldformulier al worden verzonden naar TÜV NORD Integra. Dit betekent voor ons de start van de biocertificering en maken dan ook een overeenkomst op.

Daarnaast dien je je aan te melden bij het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Hiermee hebben we alle informatie compleet.

Binnen 60 dagen na de aanmelding komen we langs bij het bedrijf om de eerste controle uit te voeren. Dit gaat altijd in samenspraak met het bedrijf.

 

Hoe ziet de controle eruit?

Tijdens de controle gaan we na of het bedrijf effectief klaar is voor de certificering. Alle procedures worden doorlopen en de risico’s worden besproken. Uiteraard moeten alle documenten in orde zijn. Er wordt kritisch gekeken of alle risicofactoren in kaart zijn gebracht en volledig verantwoord zijn.

Als de procedures in orde zijn, wordt ook de praktische situatie getoetst. Kunnen we bijvoorbeeld de route van grondstof naar eindproduct volgen? Is het proces van A tot Z biologisch? Ook kijken we de hoeveelheden die binnenkomen kloppen met de aantallen die naar buiten gaan.

 

Het biocertificaat

Mocht een bedrijf op basis van de controle nog niet klaar zijn, wordt dat uiteraard besproken en op het rapport vermeld als een non-conformiteit. De openstaande punten moeten opgelost worden, voordat het biocertificaat wordt uitgeschreven.

Er staat geen tijdsdruk op het in orde maken van deze punten. Hoe sneller het wordt opgelost, hoe sneller het biocertificaat uitgegeven kan worden. Veelal wordt er dus snel actie ondernomen, om zo snel mogelijk in het bezit te zijn van het certificaat en te starten met de bioverwerking.

 

Kosten van biocertificering

Belangrijk is dat er vanaf het moment dat de eerste controle plaatsvindt, er ook aan de wettelijke bijdrage wordt voldaan. Dit wordt regelmatig over het hoofd gezien, omdat er minder focus is op de administratieve zaken. Echter kunnen wij alleen een biocertificaat uitgeven wanneer de betaling rond is; deze moet binnen 30 dagen na aanmelding voldaan zijn.

Om bio te kunnen verwerken is een wettelijke bijdrage vastgesteld. Daarbij komen er nog kosten van ons als controleorgaan om het gehele proces te dekken. Hoe hoog die kosten zijn, hangt af van een tweetal factoren: het type bedrijf en de omzet van het bedrijf. Wat de precieze tarieven zijn, is terug te vinden in het informatiepakket.

Over het algemeen geldt dat de jaarlijkse kosten van de controle zo’n €1000,- zijn. Let op: dit geldt voor een kalenderjaar. Deze kosten gelden dus ook wanneer je je bijvoorbeeld in oktober inschrijft bij TÜV NORD Integra. De kosten kunnen een struikelblok zijn voor bedrijven die nog geen grote omzet hebben en kan zelfs tegenhouden om verder te gaan in de bioproductie. Daarom is het belangrijk om vooraf goed af te wegen of het werken in de bioproductie een belangrijke keuze voor je is en je bedrijf de kosten financieel kan dragen.

Bedrijven met een kleine activiteit of een kleine bereiding kunnen in aanmerking komen voor een verlaagde bijdrage. Dit is bijvoorbeeld een bedrijf dat een maximale jaaromzet van €50.000,- heeft voor enkel de bioactiviteit en maar één vestiging heeft. De verlaagde bijdrage bedraagt €500,- per kalenderjaar.

 

Wil je direct starten in de bioverwerking of misschien eerst meer weten over de bijbehorende kosten? Neem dan contact met ons op. Via het contactformulier of telefonisch kan je het informatiepakket aanvragen!