Met 30 jaar ervaring zijn wij de ideale
partner om U te begeleiden IN
HET BIO CERTIficatietraject.

Geïnteresseerd in BIO certificatie?

Volg ons stappenplan

Download.png

Uw vragen

Wij luisteren naar u, meld u hier aan.

Terug sturen.png

Uw documenten

Wij zorgen ervoor dat u een contract en een kennisgevings-document wordt toegestuurd.

controlebezoek.png

Uw controle

Wij komen bij u langs voor een controlebezoek, na ontvangst van de ondertekende documenten.

facturatie.png

Uw factuur

De kostprijs van een BIO certificaat wordt berekend aan de hand van onze vaststaande tarieven.

rapport.png

Uw controlerapport

Wij beslissen voor welke periode en/of diersoorten en onder welke voorwaarden uw bedrijf gecertificeerd kan worden.

In geval certificatie niet mogelijk is, dan krijgt u een creditnota voor een deel van de reeds gefactureerde bijdrage.

certificaat.png

Uw certificaat

Op voorwaarde dat aan alle voorwaarden voldaan is, verlenen wij u de toelating om:

  • De term ‘biologisch’ te gebruiken, indien de omschakelingsperiode voorbij is
  • De term ‘in omschakeling naar biologisch’ te gebruiken, indien de omschakelingsperiode nog lopende is

Raadpleeg hier de Vlaamse en Europese Wetgeving omtrent biologische producten.

Ik wens meer info te ontvangen

BEREKEN DE KOSTPRIJS VAN uw BIO CERTIFICATIE

De kostprijs voor bio certificatie is samengesteld uit een vast basisbedrag per productie-eenheid vermeerderd met een bedrag afhankelijk van het aantal hectares en het aantal dieren. Vul hier uw gegevens in.