Heeft u processen die u uitbesteedt aan andere bedrijven? Lees dan zeker deze blog verder.

Als een voedselveiligheidscertificaat aan een klant bezorgd wordt, dan moet die klant complete transparantie hebben over welke processen het bedrijf zelf uitvoert, welke processen het bedrijf laat uitvoeren door een ander bedrijf en welke processen niet geaudit werden (exclusions).

Bedrijven die processen uitvoeren in opdracht van het te certificeren bedrijf dienen hiervoor te beschikken over een GFSI goedgekeurde standaard of dienen jaarlijks een audit er plekke te ondergaan door een competente en onafhankelijke auditor. Tussen beide bedrijven dient er een contract te zijn afgesloten.

In deze blog willen we de bijzonderheden en definities met betrekking tot uitbesteding bij de verschillende standaarden op een rij zetten.

Bij IFS Food wordt er een onderscheid gemaakt tussen handelsgoederen en volledig uitbestede producten.

[definitie] Handelsgoederen zijn producten die volledig zijn geproduceerd door een ander bedrijf en aangekocht worden door het te certificeren bedrijf om het in dezelfde staat weer terug te verkopen.

[definitie] Volledig uitbestede producten zijn handelsgoederen die het etiket dragen van een private label of van het merk van het bedrijf dat geaudit wordt.

Sinds IFS Food versie 7 (in voege getreden op 1/7/2021) zijn de eisen met betrekking tot uitbesteding vereenvoudigd ten opzicht van versie 6. De eisen van IFS Food zijn nu gelijkaardig geworden aan die van BRCGS Food Standard.

Daar waar voorheen bij IFS Food ook handelsgoederen konden beschouwd worden als een uitbesteed proces, is het nu zo, net zoals bij BRC, dat enkel tussenliggende stappen in het productieproces in aanmerking komen voor uitbesteding. Bijvoorbeeld het (primair) verpakken van voedingsproducten of het bedekken van producten met een chocoladelaag.

Wens je ook de handelsgoederen mee te nemen, dan kan dat voor BRCGS Food door het hoofdstuk 9 (Handelsgoederen) te laten auditen. Bij IFS Food kunnen handelsgoederen evenals volledig uitbestede producten meegenomen worden door de IFS Food audit te combineren met een IFS Broker audit.

Er is geen verplichting bij BRCGS en IFS Food om de handelsgoederen en volledig uitbestede producten mee te auditen. Indien deze niet mee worden geaudit, zal dit kenbaar gemaakt worden op het certificaat en in het bedrijfsprofiel van het auditrapport.

Handelsgoederen kunnen niet gecertifieerd worden onder de FSSC standaard, wel onder de ISO 22000 standaard. Hierbij dient het bedrijf zelf zijn voorwaarden te kiezen.

Bij de ISO 22000 en FSSC 22000 standaard geldt dat het bedrijf zelf de voorwaarden moet vastleggen waaraan het bedrijf moet voldoen dat een deel van het proces uitvoert. Bij deze laatste twee standaarden mogen de uitbestede processen niet vermeld worden in de scope- omschrijving, bij IFS en BRC daarentegen is het een verplichting. 

Bij de autocontrolegidsen staat in het toepassingsgebied per gids gespecifieerd wat binnen de scope van de audit valt en wat niet. Bijvoorbeeld voor de gidsen G014 en G022 valt uitbesteding onder de eis met betrekking tot leveranciersselectie waarbij gesteld wordt dat het bedrijf zelf zijn eisen moet opstellen aan het bedrijf dat het uitbestede proces uitvoert (inclusief de algemeen wettelijke bepalingen zoals het hebben van de juiste toelating of erkenning).

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen? Blijf er niet mee zitten, wij helpen u graag verder.