Het Rainforest Alliance keurmerk is een nieuwe standaard die is geïmplementeerd in 2021, amper één jaar geleden dus. Het keurmerk heeft niets met bossen en bomen te maken, wel alles met voeding. Duurzaam met landbouw, milieu en mens omgaan is het achterliggende idee. En omdat het Regenwoud op wereldvlak centraal staat in alles wat te maken heeft met duurzaamheid, het milieu en de zorg voor een betere wereld, heeft men heel bewust voor deze naam gekozen.

Het Rainforest Alliance keurmerk is dus een vrij brede internationale standaard die te maken heeft met voedselproductie. Het is ontstaan door het samengaan van een Amerikaanse en een Nederlandse ngo. Die hebben samen van twee bestaande standaarden één nieuwe standaard gemaakt die met duurzaamheid in voedselproductie te maken heeft.

rainforest alliance logo

De standaard spitst zich toe op de productie, handel, verwerking en detailhandel van allerlei producten, in het bijzonder van cacao en koffie, maar ook andere producten als thee en noten, groeten en fruit. De producten komen dus vooral uit het Zuiden.

Het Rainforest Alliance keurmerk heeft drie duurzame pijlers

  1. Landbouwtechnieken: pesticiden worden uitsluitend duurzaam en verantwoordelijk gebruikt. Uiteraard hanteert het Rainforest Alliance ook beperkende lijsten met verboden pesticiden. Veel van de landbouwtechnieken zijn ontleend uit de wereld van de bio. We verwijzen naar de bescherming van waterlopen, het belang van bodemvruchtbaarheid en het verbod op GMOs.

  2. Milieu: de nadruk ligt op duurzaam watergebruik zowel voor irrigatie als voor menselijke consumptie. Ook duurzaam bosbeheer en progressieve herbebossing zijn ijkpunten. Een landbouwperceel moet een aantal bomen hebben en dat aantal moet elk jaar naar omhoog. Herbebossing en integratie van bomen in de landbouwpraktijk is trouwens goed voor de productie. Bomen creëren schaduw en dat is niet alleen belangrijk in bepaalde klimaten. Het is ook goed voor waterbehoud en biodiversiteit. Ook afvalbeheer en energie-efficiëntie zijn belangrijke aspecten.

  3. Sociale aspecten: We denken aan het welzijn van werknemers en boeren in de coöperatieven en fabrieken, het uitsluiten/aanpakken van kinderarbeid, werknemers die zich kunnen groeperen in vakbonden, de veiligheid op de werkvloer die wordt afgedwongen, het nastreven van de Living Wage ...

Hier zet het Rainforest Alliance keurmerk extra op in

De drie onderdelen hierboven zijn van toepassing in de productielanden, en dit veelal in het Zuiden. In België zijn de betrokken bedrijven uitsluitend actief in de Supply Chain, waar het bewaken van de tracering, verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen de pijlers zijn.

Omdat de bedrijven van hier die klant zijn bij TÜV NORD Integra producten als cacao en koffie uit de zuidelijke coöperaties verder verwerken, moeten ook zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het Rainforest Alliance vraagt deze bedrijven om in hun beleid de principes van due dilligence for the supply chain op te nemen. Deze bedrijven moeten dus hun hele bevoorradingsketen grondig bekijken van a tot z. Ze moeten dus ook kijken naar wat er gebeurt voordat de producten of grondstoffen bij hen komen. Ze moeten zich ervan vergewissen dat er geen kinderarbeid of sociale mistoestanden aan te pas komen, en dat de mensenrechten gerespecteerd zijn.

Wat is de unieke meerwaarde van het Rainforest Alliance?

Het Rainforest Alliance is heel innovatief op bepaalde gebieden. Afhankelijk van het land waar het bedrijf zich bevindt, de activiteiten waar het zich mee bezighoudt, en de risicofactor van zijn activiteit bepaalt het Rainforest Alliance welke voorwaarden uit hun standaardpakket op het bedrijf van toepassing is.

Rainforest Alliance biedt elk individueel bedrijf dus een gepersonaliseerde lijst van voorwaarden waaraan het moet voldoen. De alliantie beschikt over een uitgebreid elektronisch platform waar iedereen uitgebreid zijn gegevens moet invoeren.

Rainforest doet al het voorbereidende werk, maakt eerst een lijst van voorwaarden op per bedrijf, waarna het bedrijf contact opneemt met TÜV NORD Integra en er de lijst mee deelt. TÜV NORD Integra gaat vervolgens aan de slag om te controleren of het bedrijf inderdaad aan al die voorwaarden voldoet.

Het meest vernieuwende aan het Rainforest Alliance keurmerk is dat het de hele keten betrekt in hun platform én in de audit. Dat gaat veel verder dan vroeger in die zin dat ook de retailers en grote merken à la Mars worden betrokken. Willen zij producten op de markt brengen met het logo van Rainforest op de verpakking, dan moeten ook zij die controles ondergaan.

"De idee erachter is om tot een volledige transparantie van de hele keten te komen."

 

Wat is het voordeel van het Rainforest Alliance certificaat?

De vraag voor het keurmerk komt vanuit de bedrijven zelf. Als bedrijven hun producten willen verwerken en verkopen met het Rainforest Alliance keurmerk erop, zijn ze verplicht die controles te ondergaan.

De audit is betalend, maar de investering loont zeker de moeite. Want de gecertificeerde bedrijven kunnen hun producten uiteindelijk met een meerprijs op de markt brengen.

Het logo van het Rainforest Alliance keurmerk – een witte kikker in een groene cirkel – staat alvast mooi voor het imago van het bedrijf als ecologisch bedrijf.

"Het logo bewijst dat het bedrijf transparantie ademt en duurzaam omgaat met grondstoffen en menselijk kapitaal in de hele keten."

 

Het woord fair trade is trouwens ook hier van toepassing. De boer in het Zuiden wordt correct vergoed en krijgt zelfs een extra premie boven op de marktwaarde.

Al dertig bedrijven dragen het Rainforest Alliance keurmerk

De controles zijn gestart in de herfst van vorig jaar en nu al hebben dertig bedrijven in België een audit van TÜV NORD Integra gekregen. Zij mogen zich trotse eigenaar noemen van het Rainforest Alliance keurmerk of certificaat en mogen dus het kikkerlogo gebruiken.

Bepaalde B2B-bedrijven gebruiken het logo niet omdat ze er geen winst mee boeken. Ze verkopen de afgewerkte producten immers niet aan de particulier. Maar omdat alle schakels in de keten aan de voorwaarden van Rainforest Alliance moeten voldoen, moeten ze wel onder controle staan.

TÜV NORD Integra is erkend voor elf landen in Europa waar het de controle kan uitvoeren. Nu al zijn we actief in deze zes landen: België, Nederland, Frankrijk, Denemarken, UK en Zwitserland.

Onze Rainforest Alliance-audit spitst zich toe op de activiteiten van de bedrijven zelf. Maar we onderzoeken ook wat ze aankopen, wat er binnenkomt in het bedrijf en of dat gecertificeerd is. We kijken ook naar het vervolg. Aan wie wordt het product geleverd en wat gebeurt daar dan mee? We onderzoeken met andere woorden de hele keten.

Ook geïnteresseerd in het Rainforest Alliance keurmerk?

Wil je het Rainforest Alliance keurmerk ook op je producten zien prijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Meer informatie over het keurmerk?