Een thermometer, logger of een ander instrument dat de temperatuur meet is essentieel in voedingsbedrijven. Meestal dienen ze ook als controle- en registratiemiddel voor een kritisch controlepunt van het HACCP-plan. Onze auditoren merken op dat heel vaak meetinstrumenten niet altijd in de juiste range gekalibreerd worden of gekalibreerd worden ten opzichte van slechts één meetpunt. In deze blog ontdek je wat essentieel is voor een juiste kalibratie van thermometers en andere temperatuur meetinstrumenten

Deze dienen jaarlijks gekalibreerd te worden waarbij je volgende principes in acht neemt.

1/ Kalibratie wordt door het bedrijf zelf gedaan

- Zorg ervoor dat de kalibratie steeds wordt uitgevoerd ten opzichte van een referentie, een standaard meetinstrument voorzien van een geldig kalibratiecertificaat.

- Kalibratie dient te gebeuren in het werkgebied en ten opzichte van ten minste twee meetpunten.

Hierbij enkele voorbeelden:

  • Een thermometer wordt gebruikt voor controle van diepvries- en gekoelde producten >> de kalibratie dien je te doen bij een temperatuur in de range van de temperatuur van de diepvriesproducten en bij een temperatuur in de range van 4 tot 7 graden.
  • Een thermometer wordt gebruikt voor het meten van verhitte producten >> de kalibratie dien je te doen in een hogere temperatuursrange (bv 65°C - 100°C).

Van belang is dus dat de range waarbinnen de controlepunten vallen dezelfde is van het werkgebied waarin je het meetinstrument gebruikt.  

2/ Kalibratie wordt uitbesteed (dus uitgevoerd door een bedrijf hierin gespecialiseerd)

Zorg ervoor dat je aan de kalibratiedienst doorgeeft in welke range het meetinstrument gebruikt wordt en hoeveel meetpunten je wenst. Dit is ook geldig voor je eigen referentie-meter of deze die een technische dienst / kalibratie dienst meebrengt voor de controle van de sondes van de koelingen.

3/ Bij gebruik van loggers

Ook loggers dienen gekalibreerd te worden en ook is hetzelfde principe als hierboven beschreven van toepassing. Het heeft geen zin om een logger van een gekoelde transportwagen te kalibreren in een omgevingstemperatuur van het bureel. Ook deze moet je dus controleren bij de werktemperatuur.