Onopzettelijke contaminatie in de biologische landbouw

Drift is een veel voorkomende oorzaak van contaminatie in het begin van de keten, en dit zowel voor pesticiden als meststoffen, die onbedoeld terecht komen op het perceel van de bio-teler, door onzorgvuldige toepassing van pesticiden of meststoffen op een naburig perceel van een niet-bio teler. Ook al ligt de fout en de verantwoordelijkheid hiervan bij de niet-bio teler, toch wordt van u als bio-teler wel verwacht dat u voorzorgsmaatregelen treft om contaminatie te vermijden zoals het aanleggen van bufferstroken (hagen, braakland..) in de mate dat uw perceel zich daartoe leent. Uiteraard is het maken van goede afspraken prioritair en is er hopelijk een goede en respectvolle verstandhouding met uw buur mogelijk.

Onopzettelijke contaminatie kan ook veroorzaakt worden door het gebruik of uitwisseling van machines of materialen die ook bij niet-biologische bedrijven gebruikt worden, zoals zaai-en oogstmachines, spuittoestellen, kratten en kisten. Ook al betreft het hier machines en materialen die niet uw eigendom zijn, toch is het steeds uw verantwoordelijkheid als bio teler dat deze proper gemaakt zijn voor gebruik op uw bio teelten zodat er geen restanten van verboden producten (zaadontsmetting, meststoffen, pesticiden) op uw gronden of teelten terecht kunnen komen.

Een laatste frequenter voorkomende contaminatie in landbouw is omgevingsvervuiling of historische vervuiling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld nog DDT residu in bepaalde teelten zoals komkommerachtigen.

Adviezen van TÜV NORD INTEGRA:

  • Onderzoek bij elke contaminatie de oorzaak. Enkel indien de bron gekend is kunnen gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen worden of kan hiermee rekening gehouden worden in de keuze van de teelten.
  • Gebruik speciale kratten of kisten die enkel in bio gebruikt worden, en dit in het bijzonder voor houten kisten (hout is enigszins poreus en kan vandaar contaminanten overbrengen op uw bio product.
  • In geval van problemen veroorzaakt door contaminatie door derden is het best om uw verzekeringsmaatschappij te verwittigen, zodat in geval van een schadegeval de kosten verhaald kunnen worden op de veroorzaker ervan.
  • Verwittig steeds uw controle-orgaan bij elke contaminatie (wettelijke verplichting).