Een gevalideerd autocontrolesysteem zorgt voor een vermindering van de jaarlijkse heffing aan het FAVV.

Om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering moeten alle activiteiten uitgevoerd door het bedrijf op eenzelfde vestigingseenheid uiterlijk op 31 december van het voorgaande jaar over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken.

Het verminderd tarief geldt voor het jaar dat volgt op het jaar van de eerste validering van het autocontrolesysteem. Voor de volgende jaren geldt dit tarief wanneer gedurende het hele voorgaande jaar alle activiteiten waren gedekt door een gevalideerd autocontrolesysteem.

Het is dus belangrijk dat geen onderbreking plaatsvindt in de certificatie. Indien slechts een deel van de activiteiten gevalideerd is, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de vermindering.

Ondernemingen met een gevalideerd autocontrolesysteem die een nieuwe activiteit starten, hebben 1 jaar de tijd om deze nieuwe activiteit te laten valideren indien zij de bonus op de jaarlijkse heffing willen behouden. Indien deze nieuwe activiteit niet wordt gevalideerd binnen de 12 maanden, verliest de onderneming haar bonus gedurende twee jaar. De termijn van 12 maanden betreft het verkrijgen van de validatie, de audit moet natuurlijk vroeger worden uitgevoerd om dit doel te bereiken.

Daarnaast is er een uitzondering indien een klein deel van de activiteiten niet vallen onder het toepassingsgebied van een goedgekeurde autocontrolegids. Belangrijk hierbij is dat deze activiteiten minder dan 20 % van de omzet uitmaken. Om in dit geval te kunnen genieten van een verminderd tarief volstaat het dat deze beperkte activiteit gecertificeerd is op basis van BRC, IFS of FSSC 22000. De overige activiteit(en) (> 80 %) moeten wel gevalideerd zijn op basis van een goedgekeurde autocontrolegids.

Bepaalde activiteiten zijn door het FAVV gekwalificeerd als niet te auditeren of hebben geen impact op de berekening van de heffing. Om te weten of een activiteit gevalideerd moet worden of niet kan u altijd contact opnemen met TÜV NORD Integra (03 287 37 60 of food-safety@tuv-nord.com).

Bij TÜV NORD Integra kan u terecht voor vrijwel alle standaarden die relevant zijn in de voedingssector. Check ons uitgebreide aanbod op www.tuv-nord.com/be.