Een groot deel van de bedrijven die bij TÜV NORD Integra zijn aangesloten hebben een gemengde productie. Dat houdt in dat zij zowel biologische als niet-biologische producten produceren. Dat brengt risico’s met zich mee. In deze blog leggen we uit wat de risico’s zijn en hoe je deze kan vermijden.

Luister je liever? Start dan aflevering 12 van de Biocertificatie podcast.

  

De risicoanalyse

Bij bedrijven die een gemengde productie hebben en dus niet 100% biologisch produceren, bestaat er risico dat er per ongeluk vermenging gaat ontstaan tussen biologisch en niet-biologisch. Er moet dus een duidelijke scheiding gehanteerd worden vanaf het moment dat de grondstoffen worden ontvangen tot het moment dat de verwerkte producten het pand verlaten.

Om de scheiding gedurende de hele keten te garanderen is het van belang vooraf een risicoanalyse te maken. In het gehele proces wordt gekeken waar er mogelijk risico’s zijn. Bijvoorbeeld het risico om niet-bioproducten te vermengen met bioproducten of waar niet-toegestane reinigingsmiddelen in contact kunnen komen met bioproducten. De punten die uit de risicoanalyse komen, dienen verwerkt te worden in de procedures die het bedrijf toepast in z’n bioactiviteiten.

 

Controle van de ontvangst

Biologische producten en grondstoffen moeten dus duidelijk te herkennen zijn en gelabeld worden op het moment dat deze ontvangen worden. Ook moet er gecontroleerd worden of de producten volledig afgesloten zijn, zodat er geen menging kan plaatsvinden.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de controle van de leverancier van de grondstoffen: is deze biologisch gecertificeerd? Bij twijfels of de leverancier biologische producten levert, is het wettelijk verplicht een melding te doen bij TÜV NORD Integra als controleorgaan.

Als deze controle vanaf de start al fout gaat, loopt het mis door de gehele keten. Daarom moet deze controle van de ontvangst ook altijd administratief worden geregistreerd.

 

Een duidelijke scheiding

Ook verder in de keten dient er een duidelijke scheiding te zijn tussen biologische en niet-biologische productie. Dan kan een fysieke scheiding zijn en/of ook een scheiding in tijd.

  • Fysiek: Bijvoorbeeld de producten van elkaar gescheiden houden in de opslag en de verwerking op een andere pleaats laten plaatsvinden. In opslag moet de identificatie altijd duidelijk zijn bijvoorbeeld door middel van etikettering met een grondplan.

  • Tijd: Wanneer beide producties in dezelfde ruimte gebeuren, dient er met een gereinigde lijn gestart te worden met de bioproductie. De niet-bioproductie kan direct hierna in gang worden gezet. Zo lopen beide processen mooi in elkaar over.

In het gehele proces dienen alle stappen en aantallen nauwkeurig geregistreerd te worden. Zo is het duidelijk welke producten gebruikt worden, wat er binnenkomt en wat er uitgaat.


Veelvoorkomende fouten bij gemengde productie

Ondanks de goede voorbereidingen, kunnen er altijd nog fouten in het proces sluipen, die dan bij een controle boven water komen. De meeste voorkomende fouten zijn:

  • Administratie is niet volledig, waardoor er geen duidelijk bewijs is dat er effectieve controle bij de ontvangst van goederen heeft plaatsgevonden. 

  • Certificaten van leveranciers worden niet altijd opgevolgd. Kijk dit als producent dus steeds goed na. Er is namelijk altijd een risico dat het certificaat kortgeleden is ingetrokken.

  • De identificatie en scheiding van de opgeslagen producten is niet altijd voldoende, wat kan leiden tot contaminatie. 

 

Starters kiezen steeds meer voor 100% bio

Veel bedrijven hebben een gemengde productie omdat ze biologische producten gaandeweg aan hun assortiment hebben toegevoegd. Maar er komen steeds meer startende bedrijven die voor 100% biologische productie kiezen. Vaak zijn dit jonge ondernemers die goed na hebben gedacht om te starten met een volledige bioproductie, vaak gedreven vanuit een duidelijke missie en overtuiging. Voor deze bedrijven is er weinig risico tot vermenging met niet-biologische producten, maar dienen uiteraard ook alle administratie en de risicoanalyse op orde te hebben.

 

Heb jij interesse in het starten van een bedrijf in de bioproductie? Vraag dan via dit contactformulier het uitgebreide informatiepakket aan. Voor andere vragen zijn we ook telefonisch bereikbaar.