Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een non-conformiteit dat tijdens het verwerkingsproces van biologische producten gebeurt. Al eerder schreven we een artikel over de top 5 meest voorkomende fouten bij verwerkende bedrijven. In dit artikel komen nog een aantal andere inbreuken aan bod die je als bioboer zeker wilt vermijden.

Luister je liever naar deze aanvulling? Start dan hier aflevering 20 van onze podcast. 

 

In het artikel “Biocontroles in de verwerking: dit zijn de meest gemaakte fouten.” gaan we dieper in op veel voorkomende non-conformiteiten die controleurs van TÜV NORD Integra opmerken tijdens biocontroles. Bijvoorbeeld verontreiniging door niet toegestane producten of het niet in orde hebben van het Certificate of Inspection. Naast deze top 5, zijn er nog drie andere inbreuken die regelmatig vastgesteld worden, namelijk het niet op orde hebben van de documentatie, de traceerbaarheid en de balans.

 

1. Documentatie

Te beginnen met de documentatie. Voordat de eerste controle start, dienen er een bedrijfsplan, een risicoanalyse en goed doordachte procedures opgesteld te worden. Deze moeten gezamenlijk overzicht geven van het bedrijf en de activiteiten die er plaatsvinden.

De procedures vertellen hoe de activiteiten uitgevoerd worden. Voorafgaand aan de procedure moet daarom een risicoanalyse worden gemaakt, om te weten wat er in de procedure als kritische aandachtspunten opgenomen moeten worden.

Meer informatie over de verschillende documenten lees je in dit artikel. 

 

2. Traceerbaarheid

Bij elke controle wordt op voorhand van een aantal producten een traceerbaarheidsoefening opgevraagd. Hierbij gaat het erom dat een biologische grondstof gedurende het gehele proces gevolgd kan worden; van de leverancier naar de klant of van de klant naar leverancier.

Tijdens elke stap moet duidelijk aangetoond kunnen worden, dat het product biologisch is en dat dat gedurende het proces steeds geïdentificeerd is.

 

3. Massabalans

Tijdens controle wordt ook gekeken naar de massabalans. Hetgeen aangekocht is en hetgeen bereid of verwerkt is, moet overeenkomen met wat er verkocht werd en wat er nog in stock aanwezig is. Al deze informatie moet dus met elkaar in balans zijn.

 

Een goede voorbereiding

Het op orde hebben van de traceerbaarheid en de massabalans vraagt tijd. Daarom dienen beiden voorafgaande aan de controle goed voorbereid te zijn en duidelijk uitgelegd te kunnen worden. Hierbij is het tevens belangrijk dat cijfers ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld facturen en productieregisters. Zo ontstaat er een compleet overzicht aan informatie, waarmee de auditoren van TÜV NORD Integra direct aan de slag kunnen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Een inbreuk kan altijd plaatsvinden, maar je wilt er natuurlijk zo min mogelijk mee te maken hebben in je bedrijf. Daarom is het goed om preventief na te denken hoe fouten voorkomen kunnen worden. Het continu verbeteren van processen, zeker wanneer er iets fout is gegaan, draagt hieraan bij.

 

Heb je hier specifieke vragen over of wil je meer weten over biocontroles of biocertificaties? Stel je vraag via het contact formulier. Deze wordt zo snel mogelijk beantwoord door een van onze technische experts. Ook kun je het gratis infopakket aanvragen.