Wanneer een non-conformiteit wordt vastgesteld, hetzij tijdens een audit, hetzij als gevolg van een niet-conform product, is het een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat twee afzonderlijke reeksen van acties worden uitgevoerd:

Enerzijds de correctieve acties (soms ook wel correcties genoemd), dewelke inhouden dat het onmiddellijke probleem of de non-conformiteit wordt aangepakt, en 

anderzijds de preventieve acties (soms ook wel corrigerende maatregelen genoemd) om de herhaling van de non-conformiteit te voorkomen.  

Om effectieve preventieve maatregelen in te voeren, is het belangrijk om de fundamentele of onderliggende reden te begrijpen waarom de non-conformiteit optrad, ook wel de hoofdoorzaak (root cause) genoemd.

Identificatie van deze onderliggende oorzaak is een heel belangrijke stap in de opmaak van een goed actieplan (zie volgende blogs).

Preventieve actie kan de identificatie en het beheer van processen, procedures, activiteiten (of het ontbreken daarvan), gedrag of omstandigheden vereisen. Het wordt meestal toegepast op hetzelfde systeem of dezelfde systemen die betrokken zijn bij de non-conformiteit, maar in sommige gevallen kan de onderliggende oorzaak wijzen op andere systemen of processen die vatbaar zijn voor hetzelfde falen. In deze situaties is het een goede gewoonte om preventieve maatregelen te nemen op alle betrokken systemen.